Integritetspolicy

INTEGRITETSPOLICY
Giltig från och med 2022-09-16 (senast uppdaterad 2022-09-16)

Denna integritetspolicy gäller för webbplatsadresserna www.hjarnskapfortonarsforaldrar.se, www.hjarnskap.se samt www.braintoolsforteens.se.

VARFÖR?
I denna policy vill vi informera dig, om vilken typ, omfattning och i vilket syfte vi samlar in personuppgifter när du är i kontakt med oss. Du skall vara säker på att Hjärnskap vidtar alla rimliga åtgärder för att skydda de personuppgifter som du eventuellt lämnar till oss. För frågor om integritetspolicyn vänligen vänd dig via e-post till:

PERSONUPPGIFTER
Personuppgifter är all information som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. Det kan vara namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Behandling av personuppgifter sker i enlighet med bestämmelserna i den svenska integritetsskyddslagstiftningen och dataskyddsreformen (GDPR) som träder i kraft inom EU den 25 maj 2018.

Vi följer dataskyddsförordningen (GDPR). Vi varken säljer, handlar eller hyr ut dina personliga uppgifter till andra. Vi följer de regler som finns i dataskyddsförordningen.

SYFTET
Hjärnskap behandlar personuppgifter som du själv har tillhandahållit oss eller godkänt att vi har för en eventuell framtida kontakt. Intresseanmälningar och personuppgifter från dig administreras för att ingå i eventuella avtal med dig, ge information om pågående projekt och service som vi tillhandahåller i samband med olika förfrågningar.

VILKA PERSONUPPGIFTER
Vi behandlar personuppgifter som du lämnar till oss enligt nedan:

  • Uppgifter som du lämnar till oss via hemsidan, e-post, formulär eller om du ingår avtal med oss.
  • Anmälan till våra föreläsningar, kurser samt bokbeställningar

När du beställer en föreläsning eller böcker ber vi dig att uppge personuppgifter (namn, kontaktuppgifter som adress, telefonnummer och e-postadress) samt fakturaadress. Vi använder dessa uppgifter för att hantera fakturering, för att kunna projektleda och administrera våra åtaganden gentemot dig som kund samt leverantörer digitalt.

Underkonsult
Som anlitad underkonsult eller leverantör kommer Hjärnskap registrera och spara de personuppgifter som krävs för att fullfölja det pågående uppdraget/avtalet och där det finns ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter.

Utvärderingar
Om du skriver en utvärdering efter en föreläsning så kommer dina data att lagras i Google Forms. Syftet är att dra lärdomar och kunna bli bättre på det vi arbetar med, men även i vissa fall att kunna använda citat från anonyma utvärderingar i marknadsföringssyfte.

Tredjepartscookies
Hjärnskap använder Google Analytics för att analysera hur webbplatsen används. Google Analytics genererar statistik och annan information om hur webbplatsen används genom att spara cookies på användarens dator. Informationen som genereras för vår webbplats används för att skapa rapporter om användningen av webbplatsen. Google sparar och använder denna information. Googles sekretesspolicy finns på: https://policies.google.com/privacy?hl=sv

Våra cookies är tänkta att underlätta för både dig som besökare och för oss. Om du fortsätter att använda vår hemsida utan att ändra dina inställningar, utgår vi från att du inte har några problem med att ta emot våra cookies.

HUR LÅNG TID SPARAS PERSONUPPGIFTERNA?
Vi lagrar dina personuppgifter i princip så länge som tillhandahållandet av våra tjänster kräver enligt lag eller om vi anser att det föreligger ett legitimt intresse för ytterligare lagring. Som kund, leverantör eller privatperson anser vi att det finns ett berättigat intresse att spara uppgifter i upp till 3 år.

ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER
Överföring av personuppgifter som du lämnar till oss genom att fylla i kontaktformulär, e-post eller via muntlig kontakt med oss kommer endast att överföras till tredje part, i den utsträckning som krävs för att uppfylla avtalet. De personuppgifter som du registrerat hos oss säljs aldrig till tredje part i kommersiellt syfte.

DINA RÄTTIGHETER
Du har rätt att kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på . Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

ÄNDRING AV DATA OCH INTEGRITETSPOLICY
Hjärnskap förbehåller sig rätten att ändra integritetspolicyn när som helst. Senaste datum för uppdatering finns i början av texten.